7.4.1 Bruk av lån - kommunedirektøren sitt forslag

Prosjekt Beskrivelse Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
3101 FORMIDLINGSLÅN -8 000 000 -8 000 000 -8 000 000 -8 000 000
8701 BRUK AV LÅN eks husbank -41 200 000 -66 900 000 -66 610 000 -80 810 000
samla bruk av lånemidler -49 200 000 -74 900 000 -74 610 000 -88 810 000
Nye lån til VAR 35 080 000 45 970 000 42 890 000 50 100 000
Lån til investeringar ut over VAR -6 120 000 -20 930 000 -23 720 000 -30 710 000
Framlegg frå kommunedirektøren.

Lån til VAR

Lån til VAR
Ansvar Beskrivelse Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
6200 VASSFORSYNING - VAR 12 180 000 15 980 000 12 120 000 15 400 000
6300 AVLØP OG RENSING - VAR 22 900 000 29 990 000 30 770 000 34 700 000
Sum VAR 35 080 000 45 970 000 42 890 000 50 100 000
Framlegg frå kommunedirektøren.